Huisregels

  1. U betreedt het feestterrein op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, vermissing aan persoonlijke eigendommen en kleding.
  2. Het is voor personen onder de 18 jaar niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen. Ook wederverstrekking wordt niet geoorloofd. Bij twijfel over de leeftijd kan door de organisatie om een geldig identificatiebewijs worden gevraagd. Overtreding van dit verbod, leidt onherroepelijk tot ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein.
  3. Gebruik van drugs of verdovende middelen wordt niet getolereerd en leidt tot onmiddellijke ontzegging van de toegang tot het evenemententerrein.
  4. Het is verboden zaken als eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, paraplu’s met scherpe punten en deodorant mee het feestterrein op te nemen. Dieren zijn ook verboden op het terrein, evenals film- en ander opnameapparatuur.
  5. Aanwijzingen en mededelingen van de organisatie, medewerkers en veiligheidsfunctionarissen dienen te allen tijde direct te worden opgevolgd.
  6. Ouders blijven in alle gevallen verantwoordelijk voor hun eigen kinderen op en om het terrein. De organisatie neemt hierin geen verantwoording.
  7. Mochten in voorkomende gevallen bepalingen van dit reglement niet voorzien, dan is de organisatie bevoegd om ter plekke een beslissing te nemen.

Stalk ons op Facebook en Twitter

Website vervaardigd door Graphicare